Parkinson

Het is een misvatting dat de ziekte van Parkinson alleen voorkomt bij ouderen; ook jongeren kunnen er door getroffen worden. Onze praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met Parkinson; wij zijn aangesloten bij ParkinsonNet Tilburg en onderhouden nauwe samenwerkingsverbanden met collega’s uit de regio en hebben korte lijnen met parkinson verpleegkundigen.

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening.  Vaak is er sprake van bewegingsproblemen zoals bewegingsarmoede, freezing (het tijdelijk vaststaan bij lopen), tremor (trillen), stijfheid, verminderd evenwicht, vermoeidheid. Ook kunnen cognitieve problemen een rol spelen zoals verlies van initiatief, depressie, angst en  hallucinaties.

De behandeling van de ergotherapeut richt zich op problemen in het dagelijks handelen, zoals problemen met wassen en aankleden. Maar ook eten en drinken, problemen met verplaatsen binnen en buiten de woning, in en uit bed gaan en omdraaien in bed, het runnen van de huishouding of het beoefenen  van hobby’s.

Samen met de ergotherapeut wordt gezocht naar oplossingen door dingen anders te leren doen zoals 

  • om leren gaan met stress en tijdsdruk, 
  • leren handelen met gerichte aandacht,
  • leren omgaan met dubbeltaken, 
  • leren toepassen van externe prikkels (cues) in dagelijkse activiteiten, waardoor  bijvoorbeeld momenten van ‘bevriezen’ doorbroken kunnen worden.

Maar de oplossing kan ook liggen door de dagindeling en dagbesteding te optimaliseren, gebruik te gaan maken van hulpmiddelen of het aanpassen van de omgeving . 

Advisering en begeleiding van mantelzorgers maakt onderdeel uit van de ergotherapeutische behandeling.