Covid-19

De gevolgen van COVID-19 hebben veel consequenties op het dagelijks handelen van mensen.

Aan de hand van een kennismakingsgesprek bepalen we samen de belangrijkste problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen, zoals:

 • Problemen met douchen en aankleden door vermoeidheid
 • Moeite met uit bed komen door verminderde kracht
 • Het lastig vinden om boodschappen te doen
 • Geheugenproblemen
 • Pijn of ongemak door bijvoorbeeld doorligwonden
 • Zelf een maaltijd bereiden
 • Het ontvangen van bezoek omdat dat voor overprikkeling of vermoeidheid zorgt

Bij doorverwijzing na COVID-19 richt de ergotherapeut zich in eerste instantie op:

 • Vergroten van de mobiliteit: Denk hierbij aan zelfstandig in en uit bed komen, opstaan van een stoel of bank, eventueel ondersteund met tijdelijke hulpmiddelen
 • Aandacht voor complicaties van de IC opname, zoals doorligplekken en beperkingen in bewegingen
 • Adviseren met betrekking tot zelfverzorging, denk hierbij aan zelfstandig wassen en aankleden, zelfstandig naar het toilet gaan. Ook hierin kunnen hulpmiddelen ondersteunen.

In een later stadium van het herstel kan ergotherapie ondersteunen in:

 • Inzicht krijgen in verminderde energie en hier compensatie strategieën voor aanleren. Het leren verdelen van de energie die je hebt op een dag en dan stapsgewijs gaan opbouwen.
 • Inzicht krijgen in cognitieve veranderingen (bv geheugen- en planningsproblemen) of problemen in prikkelverwerking en hier compensatie strategieën voor aanleren. Denk hierbij aan het omgaan met verminderde aandacht en concentratie of moeite met overzicht houden.
 • Verbeteren arm/handfunctie. Denk hierbij aan het verbeteren van gevoel in de handen, kracht en fijne motoriek verbeteren zodat dagelijkse activiteiten beter uitvoerbaar zijn.