Huisregels

Ergotherapie zit voor 10 uur per jaar in het basispakket van uw zorgverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ergotherapie ook in de aanvullende verzekering.

Controleer vóór aanvang van uw behandeling of uw zorgverzekeraar uw behandelingen wel vergoedt. Indien u eerder dit jaar al bij een andere ergotherapiepraktijk onder behandeling bent geweest wordt u verzocht na te gaan hoeveel behandelingen u daar gehad heeft. Ergotherapiebehandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen zijn voor eigen rekening.

Neem bij de eerste afspraak uw identiteitsbewijs mee. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Tijdens het eerste contact vragen wij u deze te tonen teneinde uw identiteit vast te kunnen stellen. Zodra er een wijziging optreedt in uw verzekering meld dit dan zo spoedig mogelijk aan uw ergotherapeut.

Wanneer u niet verzekerd bent voor ergotherapie en toch behandelt wilt worden, vragen wij een contante betaling na iedere behandeling. De prijzen van de behandelingen kunt u navragen bij uw ergotherapeut. Voor iedere behandeling door de ergotherapeut bent u een betaling verschuldigd. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Zie hiervoor onze betalingsvoorwaarden.

Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd worden. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden doorberekend. Bij afwezigheid (bijvoorbeeld in het weekend) kunt u een boodschap achterlaten op de voicemail van de betreffende therapeut.

De praktijk is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar. Vanwege behandelingen of huisbezoeken is het niet altijd mogelijk de telefoon te beantwoorden. Alléén wanneer u een bericht inspreekt onder vermelding van uw naam en telefoonnummer wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Neem voor het maken van een afspraak éérst telefonisch contact op. De ergotherapeut is veel onderweg. Dit voorkomt teleurstelling als u niemand in de praktijk aantreft.