Chronische pijn- en vermoeidheidsklachten

Wanneer  iemand last heeft van chronische pijn of vermoeidheidklachten, kan het zijn dat er geen goede balans is tussen belasting (wat iemand doet) en belastbaarheid (wat iemand kan doen). Vaak is er sprake van piek- en dalbelasting: de ene dag doet men (te) veel, de volgende dag kan men nog nauwelijks iets doen. Samen proberen we inzicht te krijgen in het dagelijks handelen en het dagelijks activiteitenniveau. Dit kunnen we doen met de aktiviteitenweger.

We zijn erop gericht mensen inzicht te geven in de manier waarop iemand met klachten omgaat en met de (positieve en negatieve) factoren die daar invloed op hebben. Wij bieden handvatten om belasting en belastbaarheid beter in evenwicht te brengen.

Ons advies en de behandeling kan zich ook richten op het aanleren van houdingen en handelingen volgens ergonomische principes. Indien nodig geven we adviezen over de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen (bv een bureaustoel).

Wij werken nauw samen met de Libra Revalidatie en Audiologie, locatie Leijpark. Revalidatieartsen verwijzen door naar ons wanneer een multidisciplinair revalidatietraject te intensief is en doorverwijzing gebeurt ook in het kader van nazorg. Voorbeeld: voor opbouw van het activiteitenniveau als dat nodig is om een multidisciplinair revalidatietraject aan te kunnen of om geleerde leefpatronen op langere termijn toe te passen.

Omgekeerd is het zo dat wij adviseren om contact op te nemen met het revalidatiecentrum als wij vaststellen dat eerstelijns zorg alleen niet voldoende is.

Ergotherapie Tilburg is sinds 2013 deelnemer in het revalidatieprogramma MendelReva van Moveo, praktijk voor fysiotherapie in de Reeshof, Tilburg en helpen daarin veel mensen met chronische pijn en vermoeidheidsklachten.