COPD

COPD is een verzamelnaam voor aandoeningen van de longen en luchtwegen, die een voortdurende vernauwing van de luchtwegen veroorzaken.

De gevolgen variëren van kortademigheid tot volledige invaliditeit. COPD is niet te genezen, maar een gezonde leefwijze en behandeling kunnen een positieve invloed hebben op het verloop van de ziekte. Ergotherapie kan veel betekenen voor mensen met COPD.

De ergotherapeut geeft adviezen op het gebied van ergonomie, ademhalingstechnieken, energie-management, leefstijlverandering, hulpmiddelen en voorzieningen.

Het belangrijkste doel is de zelfstandigheid en kwaliteit van leven te behouden en/of te vergroten.