Samenwerking

Andere disciplines

Binnen gezondheidscentrum Piushaven in Tilburg en BaLaDe in Waalwijk werken wij nauw samen met andere disciplines.

In Tilburg zijn wij deelnemer aan het multidisciplinaire revalidatieprogramma van stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland.

Netwerken

De praktijk is actief in diverse overlegvormen en intervisiegroepen:

  • ParkinsonNet Tilburg-Waalwijk
  • Multidisciplinaire Eerstelijns NAH-zorg (MENT)
  • Regiogroep Eerste Lijns Ergotherapeuten
  • PRO-RCH. Samenwerking tussen GGZ partners
  • EDOMAH Kennisnetwerk regio Tilburg-Waalwijk
  • Regiogroep voor ergotherapie bij verstandelijk gehandicapten
  • Werkgroep Sensorische Informatieverwerking

Registers

We zijn opgenomen in de volgende registers:

EDOMAH.
Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis.
www.edomah.nl

Kwaliteitsregister
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

ParkinsonNet
www.parkinsonnet.nl

Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking
www.nssi.nl