Kwetsbare ouderen

We hebben in onze praktijk jarenlange ervaring met ondersteunen en begeleiden van ouderen thuis. Vanuit ons specialisme, de ergotherapie, brengen we in kaart hoe ouderen dagelijks functioneren in hun thuissituatie.

Allereerst hoe iemand lichamelijk, fysiek opereert maar ook of iemand goed met de situatie weet om te gaan. We beschikken over tal van middelen om dit cognitief functioneren in kaart te brengen in relatie tot het dagelijks handelen. Zo kunnen we goed inschatten of het thuis functioneren veilig is. Als het nodig en mogelijk is, bespreken we aanpassingen om het dagelijks handelen en de omgeving veiliger te maken.

In het kader van veiligheid zijn wij gespecialiseerd in valpreventie. We hebben een protocol waarmee we het risico om te vallen in kaart brengen en  waarmee we vervolgens tips/adviezen/training geven voor preventie zodat daadwerkelijk de risico’s om te vallen kleiner worden.

Wij weten hoe belangrijk de mantelzorg is bij ‘kwetsbare ouderen’. Daarom besteden we aan mantelzorgers veel aandacht en bespreken we samen hoe wij vanuit onze praktijk deze mensen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen met praktische adviezen.

Het EDOMAH programma is een specialistisch behandelprogramma voor thuiswonenden met dementie en hun mantelzorgers. Meerdere therapeuten in onze praktijk zijn geschoold om met dit programma te werken (www.edomah.nl).