Niet aangeboren hersenletsel

Mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen lichamelijke problemen krijgen maar ook moeite hebben met  communiceren of denken. Hierdoor gaan de meest vanzelfsprekende handelingen opeens erg moeizaam.

Wassen, aankleden, koken, boodschappen doen, tuinieren, werken of het verzorgen van een baby. Het kan een worsteling zijn die tot frustraties leidt. Ergotherapie gaat aan de slag met dit soort problemen, met als doel de tevredenheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven te vergroten.

Wij hebben ruime ervaring met het behandelen van mensen met niet aangeboren hersenletsel. We begeleiden vaak aan huis, waardoor alles direct in de praktijk kan worden gebracht. Bovendien biedt deze werkwijze de mogelijkheid de partner en  andere gezinsleden  te betrekken.

Mensen die al langere tijd met NAH kampen lopen soms nog jaren tegen bepaalde problemen aan. Door alsnog ergotherapie in te schakelen, kan de kwaliteit van leven aanzienlijk vergroot worden.