Mensen met een verstandelijke handicap

Mensen met een verstandelijke beperking zijn gewone, maar tegelijkertijd ook bijzondere mensen, die op sommige gebieden gespecialiseerde zorg nodig hebben. Dus ook specialistische kennis die onze therapeuten door gerichte scholing en ervaring hebben opgedaan.

Zo kunnen we vragen, die vaak indirect worden gesteld, herkennen; belangrijk hierbij is om intensief samen te werken met de directe omgeving van de cliënt (familie, begeleiders, AVG)