Multiple Sclerose, MS

Wij geven voorlichting en advies en we denken mee om mensen zo lang mogelijk in staat te stellen hun dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Samen zoeken we naar mogelijkheden. Soms zit de winst in het anders uitvoeren van activiteiten, soms in het veranderen van het tijdstip maar het kan ook zijn dat inzet van hulpmiddelen of voorzieningen nodig is.

De meeste mensen met MS krijgen er mee te maken dat ze sneller moe worden dan voorheen. De belastbaarheid van het lichaam vermindert. In onze begeleiding besteden we veel aandacht aan de wijze waarop mensen hun energie beter kunnen verdelen over de dagen en de week. We leren mensen om beter om te gaan met de beperkte energie die er is. 

Indien er hulpmiddelen en voorzieningen nodig zijn kunnen wij u adviseren en begeleiden in dit traject.