Specialisaties

Parkinson

Het is een misvatting dat de ziekte van Parkinson alleen voorkomt bij ouderen; ook jongeren kunnen er door getroffen worden. Onze praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met Parkinson; wij zijn aangesloten bij ParkinsonNet Tilburg-Waalwijk en onderhouden nauwe

Chronische pijn- en vermoeidheidsklachten

Wanneer  iemand last heeft van chronische pijn of vermoeidheidklachten, kan het zijn dat er geen goede balans is tussen belasting (wat iemand doet) en belastbaarheid (wat iemand kan doen). Vaak is er sprake van piek- en dalbelasting: de ene dag

Kwetsbare ouderen

We hebben in onze praktijk jarenlange ervaring met ondersteunen en begeleiden van ouderen thuis. Vanuit ons specialisme, de ergotherapie, brengen we in kaart hoe ouderen dagelijks functioneren in hun thuissituatie. Allereerst hoe iemand lichamelijk, fysiek opereert maar ook of iemand

Niet aangeboren hersenletsel

Mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen lichamelijke problemen krijgen maar ook moeite hebben met  communiceren of denken. Hierdoor gaan de meest vanzelfsprekende handelingen opeens erg moeizaam. Wassen, aankleden, koken, boodschappen doen, tuinieren, werken of het verzorgen van een baby. Het

Multiple Sclerose, MS

Wij geven voorlichting en advies en we denken mee om mensen zo lang mogelijk in staat te stellen hun dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Samen zoeken we naar mogelijkheden. Soms zit de winst in het anders uitvoeren

Reuma/artrose/fibromyalgie

Bij deze aandoeningen is het zaak de dagelijkse activiteiten zodanig uit te voeren dat de gewrichten zo min mogelijk worden belast. Vanuit de ergotherapie kunnen wij hierbij adviseren en begeleiden. Onze aandacht gaat o.a. naar het aanleren van goede houdingen

COPD

COPD is een verzamelnaam voor aandoeningen van de longen en luchtwegen, die een voortdurende vernauwing van de luchtwegen veroorzaken. De gevolgen variëren van kortademigheid tot volledige invaliditeit. COPD is niet te genezen, maar een gezonde leefwijze en behandeling kunnen een

Oncologie

Ergotherapie bij oncologie is nog een ondergeschoven kindje; nog maar weinig mensen worden doorverwezen naar de ergotherapeut. Er komen echter steeds meer mensen uit deze groep naar onze praktijk. Uit ervaring en uit onderzoek blijkt dat ergotherapie voor oncologiecliënten veel

Mensen met een verstandelijke handicap

Mensen met een verstandelijke beperking zijn gewone, maar tegelijkertijd ook bijzondere mensen, die op sommige gebieden gespecialiseerde zorg nodig hebben. Dus ook specialistische kennis die onze therapeuten door gerichte scholing en ervaring hebben opgedaan. Zo kunnen we vragen, die vaak

Sensorische Informatieverwerking

Bij sommige mensen werken de zintuigen niet goed samen. Er ontstaan dan problemen met sensorische informatieverwerking. Dat kan zich uiten in gedrag: deze mensen zijn bijvoorbeeld heel onhandig of worden snel boos, maar SI kan hun gedrag op veel manieren