Specialisaties

Parkinson

Het is een misvatting dat de ziekte van Parkinson alleen voorkomt bij ouderen; ook jongeren kunnen er door getroffen worden. Onze praktijk is gespecialiseerd

Chronische pijn- en vermoeidheidsklachten

Wanneer  iemand last heeft van chronische pijn of vermoeidheidklachten, kan het zijn dat er geen goede balans is tussen belasting (wat iemand doet) en

Kwetsbare ouderen

We hebben in onze praktijk jarenlange ervaring met ondersteunen en begeleiden van ouderen thuis. Vanuit ons specialisme, de ergotherapie, brengen we in kaart hoe

Niet aangeboren hersenletsel

Mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen lichamelijke problemen krijgen maar ook moeite hebben met  communiceren of denken. Hierdoor gaan de meest vanzelfsprekende handelingen opeens

Multiple Sclerose, MS

Wij geven voorlichting en advies en we denken mee om mensen zo lang mogelijk in staat te stellen hun dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk

Reuma/artrose/fibromyalgie

Bij deze aandoeningen is het zaak de dagelijkse activiteiten zodanig uit te voeren dat de gewrichten zo min mogelijk worden belast. Vanuit de ergotherapie

COPD

COPD is een verzamelnaam voor aandoeningen van de longen en luchtwegen, die een voortdurende vernauwing van de luchtwegen veroorzaken. De gevolgen variëren van kortademigheid

Oncologie

Ergotherapie bij oncologie is nog een ondergeschoven kindje; nog maar weinig mensen worden doorverwezen naar de ergotherapeut. Er komen echter steeds meer mensen uit

Mensen met een verstandelijke handicap

Mensen met een verstandelijke beperking zijn gewone, maar tegelijkertijd ook bijzondere mensen, die op sommige gebieden gespecialiseerde zorg nodig hebben. Dus ook specialistische kennis

Sensorische Informatieverwerking

Bij sommige mensen werken de zintuigen niet goed samen. Er ontstaan dan problemen met sensorische informatieverwerking. Dat kan zich uiten in gedrag: deze mensen

Covid-19

De gevolgen van COVID-19 hebben veel consequenties op het dagelijks handelen van mensen. Aan de hand van een kennismakingsgesprek bepalen we samen de belangrijkste