Wat is ergotherapie

Iedereen verricht dagelijkse activiteiten zoals koken, douchen, werken of tuinieren. Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder er bij na te denken. Hoe ingewikkeld activiteiten eigenlijk zijn, realiseert men zich pas als iets niet meer lukt.

De ergotherapeut zoekt samen met u naar mogelijkheden om (weer) zo zelfstandig mogelijk te functioneren; thuis, op het werk, bij studie, tijdens sport en vrije tijd. Hierbij staat niet zozeer uw ziekte centraal, maar vooral het praktisch uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat ergotherapie wezenlijk bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of een andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.