Onze werkwijze

Door middel van gesprekken, vragenlijsten, testen en observaties brengt de ergotherapeut samen met u in kaart wat de mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks leven zijn. Indien nodig kunnen hierbij ook andere personen betrokken worden (na toestemming) om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen over terugkoppeling via rapportage. Wanneer er is doorverwezen door een arts of specialist worden de bevindingen en eventuele aanbevelingen kort aan hun gerapporteerd.

Er wordt besproken welke oplossingsrichtingen er zijn om activiteiten zelfstandiger, veiliger en met minder klachten uit te voeren. In volgende afspraken worden de oplossingen uitgeprobeerd. De activiteiten die voor u belangrijk zijn worden zo praktisch mogelijk aangepakt. De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Opnieuw/anders aanleren van handelingen, denk hierbij ook aan dagelijkse zaken als aankleden en schrijven;
  • Belasting/belastbaarheid in evenwicht brengen door een ‘tijdcontingent’ dagschema;
  • Leren omgaan met hulpmiddelen, bijv. training in het rijden met (elektrische) rolstoel of scootmobiel;
  • Geven van adviezen, bijv. voor het inrichten van een (computer)werkplek;
  • Adviseren over valpreventie;
  • Begeleiden, ondersteunen en instrueren van de mantelzorger. Hoe kunt u bijv. het beste begeleid worden bij het in en uit bed gaan;
  • Advisering over regels, voorzieningen en instanties. Zoals een adviesbrief schrijven aan de zorgverzekeraar ter ondersteuning van de aanvraag van een trippelstoel;
  • Nazorg verlenen bij ontslag uit ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis.

Indien nodig komt de ergotherapeut thuis. Dit geldt voor zowel het eerste gesprek als voor de eventuele vervolgtraining of -advisering. In de eigen, vertrouwde omgeving kan iemand namelijk beter aangeven waar en hoe bepaalde problemen ontstaan.