Parkinson. Niet alleen bij oudere mensen.

Het is een misvatting dat de ziekte van Parkinson alleen voorkomt bij ouderen; ook jongeren kunnen er door getroffen worden. Onze praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met Parkinson; wij zijn aangesloten bij ParkinsonNet Tilburg-Waalwijk en onderhouden nauwe samenwerkingsverbanden met collega’s uit de regio en hebben korte lijnen met parkinson verpleegkundigen.

Chronische pijn en chronische vermoeidheidsklachten. Er goed mee leren omgaan.

Wanneer  iemand last heeft van chronische pijn of vermoeidheidklachten, kan het zijn dat er geen goede balans is tussen belasting (wat iemand doet) en belastbaarheid (wat iemand kan doen). Vaak is er sprake van piek- en dalbelasting: de ene dag doet men (te) veel, de volgende dag kan men nog nauwelijks iets doen. Samen proberen we inzicht te krijgen in het dagelijks handelen en het dagelijks activiteitenniveau. Dit kunnen we doen met de aktiviteitenweger.

Kwetsbare ouderen (evt. dementie). Veilig in eigen omgeving.

We hebben in onze praktijk jarenlange ervaring met ondersteunen en begeleiden van ouderen thuis. Vanuit ons specialisme, de ergotherapie, brengen we in kaart hoe ouderen dagelijks functioneren in hun thuissituatie.

Multiple Sclerose, MS. Zo lang zelfstandig als maar kan.

Wij geven voorlichting en advies en we denken mee om mensen zo lang mogelijk in staat te stellen hun dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Samen zoeken we naar mogelijkheden. Soms zit de winst in het anders uitvoeren van activiteiten, soms in het veranderen van het tijdstip maar het kan ook zijn dat inzet van hulpmiddelen of voorzieningen nodig is.

Reuma/artrose/fibromyalgie. Terugdringen van de belasting.

Bij deze aandoeningen is het zaak de dagelijkse activiteiten zodanig uit te voeren dat de gewrichten zo min mogelijk worden belast. Vanuit de ergotherapie kunnen wij hierbij adviseren en begeleiden. Onze aandacht gaat o.a. naar het aanleren van goede houdingen en bewegingen en naar gebruik van de gewrichten op een verantwoorde manier.

COPD. Kwaliteit van leven behouden/vergroten.

COPD is een verzamelnaam voor aandoeningen van de longen en luchtwegen, die een voortdurende vernauwing van de luchtwegen veroorzaken. De gevolgen variëren van kortademigheid tot volledige invaliditeit. COPD is niet te genezen, maar een gezonde leefwijze en behandeling kunnen een positieve invloed hebben op het verloop van de ziekte. Ergotherapie kan veel betekenen voor mensen met COPD.

Oncologie. Leefbaarheid verbeteren.

Ergotherapie bij oncologie is nog een ondergeschoven kindje; nog maar weinig mensen worden doorverwezen naar de ergotherapeut. Er komen echter steeds meer mensen uit deze groep naar onze praktijk.

Back to Top