Vergoeding en verwijzing

Vanuit de basisverzekering bent u verzekerd voor 10 uur ergotherapie per jaar. 
Het is mogelijk dat u vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking komt voor extra uren ergotherapie. Bekijk uw polis voor de specifieke voorwaarden.
Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

 

Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE)
Bij de meeste verzekeraars is het mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met een ergotherapeut. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.
De betreffende ergotherapeut zal een korte screening bij u afnemen om te beoordelen of zij de geschikte therapeut voor uw hulpvraag is. 

 

Mantelzorgvergoedingen
In enkele gevallen worden er extra uren vergoed door de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger geadviseerd of getraind wordt. 

 

Verwijsformulier

Op het verwijsformulier staan tenminste de volgende gegevens vermeld:

  • Diagnose, eventuele relevante nevendiagnose(s)
  • Reden van verwijzing
  • Ziektekostenverzekering en verzekeringsnummer
  • Burger Service Nummer
  • Gegevens verwijzend huisarts of specialist voorzien van handtekening en/of praktijkstempel

Voor bezoek aan huis dient tevens specifiek “aan huis” genoteerd te worden!

 

verwijsformulier downloaden

 

U kunt het verwijsformulier tijdens uw eerste afspraak meenemen of u kunt het opsturen naar: 
Ergotherapie Tilburg-Waalwijk e.o
Prinsenhoeven 36
5017 GC Tilburg

Back to Top